Bauvant s.r.o.

dlouhodobě působí v oboru pozemního a vodohospodářského stavitelství. Při své činnosti se opírá o zkušenosti autorizovaných odborníků, kteří mají dlouholetou praxi v oblasti revitalizací vodních toků, rybníků, nádrží, technických rekultivací, výstavby komunikací, chodníků, parkovišť, kanalizací a gabionových konstrukcí. S těmito spolupracovníky a za pomoci kvalitního technického vybavení firma usiluje o co nejkvalitnější provedení díla. Díky tomu má na svém kontě řadu referenčních realizací.

Ukázky naší práce

Vrstva 10.png
Vrstva 12.pngVrstva 13.pngVrstva 14.pngVrstva 15.png
Vrstva 16.pngVrstva 17.pngVrstva 18.pngVrstva 19.png
Vrstva 11.png

Dotace EU

Banner EU

 

Více informací