Dotace EU

Společnost Bauvant s.r.o. realizuje projekt s názvem „Technologie Bauvant“ z programu Technologie III. výzva OP PIK, reg.č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006286, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pořízení 4 ks stavebních strojů: tandemový vibrační válec, pásové rýpadlo, šroubový kompresor a smykem řízený nakladač. Projekt přinese zvýšení tržeb a konkurenceschopnosti.

 

Projekt technologie