Certifikáty

Společnost Bauvant s.r.o. od roku 2008 zavedla a používá systém managementu kvality (Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001) a systém environmentálního managementu (Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005) v oborech

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • výstavba a rekonstrukce vodohospodářských staveb

 • revitalizace vodních toků a rekultivace území

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005


INTEGROVANÁ POLITIKA  KVALITY, EMS a BOZP 

Úsilím společnosti je nabízet a poskytovat zákazníkům takové služby, které naplní všechna očekávání a požadavky zákazníka na kvalitu, cenu a pružnost. Neustálé zvyšování kvality všech procesů a poskytovaných služeb společnosti je hlavním nástrojem pro budování dlouhodobých a trvalých vztahů se všemi partnery společnosti.

Při své každodenní práci se pracovníci společnosti řídí následujícími zásadami: 

 • vstřícnost a pružnost k požadavkům zákazníka je zárukou jeho spokojenosti
 • dodržování technologických postupů a odborná zdatnost pracovníků zaručuje vysokou kvalitu předávaného díla
 • výcvik a příprava všech pracovníků společnosti je předpokladem profesionální zdatnosti pracovníků, vysoké kvality předávaného díla, snižování dopadů na životní prostředí a řízení rizik a zajištění bezpečnosti práce
 • motivace pracovníků je základním předpokladem vysoké úrovně kvality díla, ochoty a stability pracovníků
 • postupným rozvojem dodavatelů dochází ke snižování nákladů, efektivnímu využívání zdrojů, ochrany životní prostředí a řízením rizik
 • trvalé zlepšování všech procesů je základním předpokladem pro rozvoj společnosti a snižování negativních vlivů na životní prostředí a snižování rizik
 • zaměřením a činností firmy přispívat k rozvoji ekologie a péči o prostředí
 • sledováním a plněním legislativních požadavků vytvářet podmínky pro snižování dopadů na životní prostředí a zajišťování bezpečnosti práce
 • prevencí předcházet vzniku havarijních situací, pracovním úrazům a případným následkům

duben 2011

jednatelé společnosti

Bauvant s.r.o.