INTEGROVANÁ POLITIKA  KVALITY, EMS a BOZP 

Úsilím společnosti je nabízet a poskytovat zákazníkům takové služby, které naplní všechna očekávání a požadavky zákazníka na kvalitu, cenu a pružnost. Neustálé zvyšování kvality všech procesů a poskytovaných služeb společnosti je hlavním nástrojem pro budování dlouhodobých a trvalých vztahů se všemi partnery společnosti.

Při své každodenní práci se pracovníci společnosti řídí následujícími zásadami: 

  • vstřícnost a pružnost k požadavkům zákazníka je zárukou jeho spokojenosti
  • dodržování technologických postupů a odborná zdatnost pracovníků zaručuje vysokou kvalitu předávaného díla
  • výcvik a příprava všech pracovníků společnosti je předpokladem profesionální zdatnosti pracovníků, vysoké kvality předávaného díla, snižování dopadů na životní prostředí a řízení rizik a zajištění bezpečnosti práce
  • motivace pracovníků je základním předpokladem vysoké úrovně kvality díla, ochoty a stability pracovníků
  • postupným rozvojem dodavatelů dochází ke snižování nákladů, efektivnímu využívání zdrojů, ochrany životní prostředí a řízením rizik
  • trvalé zlepšování všech procesů je základním předpokladem pro rozvoj společnosti a snižování negativních vlivů na životní prostředí a snižování rizik
  • zaměřením a činností firmy přispívat k rozvoji ekologie a péči o prostředí
  • sledováním a plněním legislativních požadavků vytvářet podmínky pro snižování dopadů na životní prostředí a zajišťování bezpečnosti práce
  • prevencí předcházet vzniku havarijních situací, pracovním úrazům a případným následkům

duben 2011

jednatelé společnosti

Bauvant s.r.o.